Woda nasza cenna, codzienna

Czy kiedykolwiek spróbowaliście policzyć dzienną częstotliwość odkręcania wody w kranie? Albo ile wody zużywacie przy kąpieli, nastawiając pralkę, myjąc naczynia? Ile butelek wody w zgrzewkach nosicie do swoich mieszkań i ile jej używacie do ugotowania obiadu lub podlania ogródka? Nikt z nas nie zna konkretnej liczby, gdyż dostęp do bieżącej wody jest dla nas codziennością. Jesteśmy zdziwieni, gdy trafiamy w miejsce gdzie nie możemy wziąć prysznica lub nie ma z czego zagotować herbaty. Świeża woda w kranie to dla nas normalny stan. Na tyle do tego przywykliśmy, że nie wyobrażamy sobie jakoby kiedykolwiek mogło jej zabraknąć. Niestety, ciągle podtrzymujemy i utrwalamy schematy, które prowadzą nas do zmniejszenia jej zasobów i pustynnienia coraz większych obszarów Ziemi.  

Osoby zainteresowane tematyką ekologiczną mogły słyszeć o pojęciu ślad węglowy. W skrócie jest to suma emisji gazów cieplarnianych, które pośrednio lub bezpośrednio każdy z nas produkuje do atmosfery. Na potrzeby obliczenia zużycia wody stosuje się wskaźnik nazywany śladem wodnym, który mówi nam ile jej zużywamy i zatruwamy poprzez konsumpcję.  [1]

Woda to pierwiastek niezbędny do życia dla większości organizmów ziemskich. Największym jej użytkownikiem jest rolnictwo, które odpowiada za 70% globalnego wykorzystania wody słodkiej. Ponad 30% wody pochłanianej przez ten sektor gospodarki jest zużywane do produkcji zwierzęcej, z czego 1/3 wykorzystuje się do hodowli bydła mięsnego. [2]

Kluczem do uzmysłowienia sobie, ile wody potrzebujemy do życia (a być może w niedalekiej przyszłości do przeżycia) jest fakt, że 85% zapotrzebowania jednostki jest związane z produkcją żywności. Pozostałe 15% to woda zużywana w produkcji przemysłowej (10%) oraz gospodarstwach domowych (5%).  Wydaje się to nie do uwierzenia, jednak gdy prześledzimy ślad wodny jaki pozostawiają za sobą produkty pochodzenia zwierzęcego, wówczas będziemy mogli zobaczyć jaki jest środowiskowy koszt wyprodukowania kawałka mięsa.

Na globalny ślad wodny produkcji rolniczej składają się:

  1. ślad wodny roślin uprawnych (zboża i rośliny przerabiane później na paszę),
  2. ślad wodny pastwisk (tereny zielone służące do wypasu),
  3. ślad wodny zwierząt gospodarskich, na który składają się takie elementy jak:
    • pośredni ślad wodny paszy (woda zużyta do przerobienia zbóż i roślin strączkowych na paszę);
    • bezpośredni ślad wodny zwierząt (woda wykorzystywana do pojenia oraz obsługi w okresie chowu zwierzęcia)

Warto podkreślić, że głównym śladem wodnym produktów zwierzęcych nie jest woda niezbędna do pojenia, obsługi hodowli czy przygotowania paszy. Najwięcej zużywa się do wyprodukowania paszy i stanowi ona aż 98% całkowitego śladu wodnego produktów odzwierzęcych. [3]

Wyhodowanie krowy lub świni jest jednym z etapów w procesie przemysłowej produkcji żywności. Po osiągnięciu oczekiwanej wagi, zwierzę trafia do łańcucha przetwórczego w którym następuje dalsze zużycie wody – wprawdzie mniejsze ale ciągle niezbędne aby pozyskać mięso nadające się do spożycia. Wodę wykorzystuje się przy myciu i obróbce surowca oraz takich procesów jak pasteryzacja (np. mleka), sterylizacja (np. jaja), chłodzenie (np. wszystkie porcje mięsa surowego), czyszczenie i dezynfekcja (np. ubojni) w końcu utylizacja odpadów powstałych na każdym z etapów produkcji.

Na koniec należy zaznaczyć, że uprawa roślinna, hodowla zwierzęca oraz leśnictwo zajmują łącznie 60% powierzchni lądowej naszego globu. Wyprodukowanie 1 litra mleka krowiego „kosztuje” nas ok. 1000 litrów wody. Napój sojowy, który może być substytutem tego pierwszego to ok. 300 litrów zużytej wody. [4]

Rachunek ekologiczny wystawmy sobie sami na kolejnych spożywczych zakupach.


[1] Źródło: Water Foorprint Network https://waterfootprint.org/en/water-footprint/what-is-water-footprint/

[2] Źródło: Florek M. Funkcje i wykorzystanie wody w produkcji podstawowej i przetwórstwie żywności pochodzenia zwierzęcgo [w] Przegląd Hodowlany nr 6/2016

[3] jw.

[4] Źródło: Ercin A.E., Aldaya M.M., Hoeks­tra A.Y., The water footprint of soy milk and soy burger and equivalent animal products. Value of Water Res.

Jolanta WierzbickaWoda nasza cenna, codzienna

Related Posts